ШАНОВНИЙ АБІТУРІЄНТЕ

Якщо ти бажаєш здобути сучасну інженерно-хімічну освіту, запрошуємо тебе на навчання до інженерно-хімічного факультету НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського».

Найдефіцитнішими спеціальностями на ринку праці на сьогодні є саме технічні, а потреба в спеціалістах інженерно-хімічного профілю нині набагато перевищує кількість випускників цього напрямку. Тому ми вже багато років забезпечуємо працевлаштування випускників у державних та комерційних установах.Інженерно-хімічний факультет здійснює підготовку фахівців у галузі хімічного машинобудування, ресурсозбереження, екології та комп’ютерно-інтегрованих технологій. Наші випускники здатні проектувати та експлуатувати технологічне обладнання, очисні споруди, системи керування на хімічних i нафтопереробних виробництвах, підприємствах будівельних матеріалів, целюлозно-паперових виробництвах, підприємствах з переробки полімерів та виготовлення упаковки тощо.

Для кращої інтеграції підготованих нами фахівців на сучасному риноку праці, який динамічно змінюється, на факультеті постійно оновлюються навчальні плани та програми з урахуванням інноваційних змін в реальних секторах економіки, науково-технічній та бізнесовій сферах.

Так, в екології, яка сьогодні отримує новий вектор розвитку, окрім традиційних знань з фундаментальних, природничих, комп’ютерних, загально-інженерних та прикладних наук, додаються компетенції, що будуть необхідні спеціалістам у галузі стійкого розвитку, ресурсоефективних чистих виробництв, «зеленої» та «блакитної» економіки, екологічного менеджменту та дизайну, екологічного права та ін.

Про перспективність отримання вищої освіти на інженерно-хімічному факультеті свідчить той факт, що усі спеціальності, яким тут навчають, ввійшли до переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (Додаток 2 до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році (пункт 5 розділу ІІІ), https://mon.gov.ua/storage/app/media/vyshcha/vstup-2018/veliky-umovi/4-dodatok-2.pdf).

Якщо у Вас виникли питання щодо вступу та навчання на Інженерно-хімічному факультеті НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», радимо Вам скористатися можливістю ЗВОРОТНЬОГО ЗВ’ЯЗКУ із представниками спеціальності, якою Ви зацікавились.

Пам’ятайте, що система освіти України перебуває у стані активного реформування, тому для спрощення процедури вступу, а також більшої обізнаності щодо перспектив, які відкриває обраний напрям навчання, бажано проконсультуватись із викладачами та спеціалістами-науковцями даного профілю.

Екологія

(Спеціалізація: Екологічна безпека)

 

Хімічні технології та інженерія

(Спеціалізації: Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини;

Промислова екологія та ресурсоефективні чисті технології)

 

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

(Спеціалізації: Автоматизація хіміко-технологічних процесів і виробництв;

Комп’ютерно-інтегровані технології хімічних та нафтопереробних виробництв)

 

Прикладна механіка                              

(Спеціалізація: Інжиніринг, комп’ютерне моделювання та проектування обладнання пакування)

 

Галузеве машинобудування

(Спеціалізаціі: Інжиніринг, комп’ютерне моделювання та проектування обладнання виробництв полімерних і будівельних матеріалів та виробів;

Інжиніринг, комп’ютерне моделювання та проектування обладнання целюлозно-паперового виробництва;

Інжиніринг, комп’ютерне моделювання та проектування обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв).

Як показує багаторічний досвід проведення вступних кампаній, саме ті абітурієнти, які проявили високу активність при ПОПЕРЕДНЬОМУ обговоренні найрізноманітніших аспектів та перспектив отримання майбутнього фаху, продемонстрували найвищі результати у навчальному процесі, а деякі з них на сьогоднішній день отримали гранти Європейських країн, в яких продовжують здобувати магістерську освіту.

Бажаємо успішного вибору професії та цікавого навчання!
ФОРМА ДЛЯ СПІЛКУВАННЯ*


ПОПЕРЕДНЯ РЕЄСТРАЦІЯ

Скачать файли

Текст на сторінці Текст сторінки Завантажити