Аспірантура

Інженерно-хімійний факультет сдійснює підготовку за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти за спеціальностями :

101 Екологія

131 Прикладна механіка

133 Галузеве машинобудування

161 Хімічні технології та інженерія

174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка


Правила прийому до аспірантури [PDF]

Прийом документів до вступу до аспірантури - з 22 травня по 07 липня 2023 року.

Умови вступу до аспірантури, у тому числі запропонований графік подання документів [перейти]. Також розміщена детальна інформація щодо переліку документів та особливості їх оформлення.

З метою оптимізації витрат Вашого часу пропонується наступна послідовність подання документів до вступу до аспірантури (по кроках):
1.1. Отримати згоду на наукове керівництво від майбутнього наукового керівника (усно, шляхом співбесіди) та визначитись щодо напрямку майбутніх досліджень;
1.2. Про свої наміри вступати до аспірантури необхідно повідомити з 22 травня 2023 року шляхом заповнення даної Google-форми:  
1.3. Підготувати документи відповідно до переліку (у тому числі ДВІ копії військового документу) [перейти], та виконати відповідні узгодження документів у військово-мобілізаційному відділу університету.
1.4. Подати документи до відділу аспірантури та докторантури.


Програми вступного випробування для вступу на освітню програму підготовки докторів філософії:

Програма вступного випробування для вступу в аспірантуру за спеціальністю 101 Екологія. Вступне випробування [PDF] Додаткове випролування [PDF].

Програма вступного випробування для вступу в аспірантуру за спеціальністю 131 Прикладна механіка. Вступне випробування [PDF] Додаткове випролування [PDF].

Програма вступного випробування для вступу в аспірантуру за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування. Вступне випробування [PDF] Додаткове випролування [PDF].

Програма вступного випробування для вступу в аспірантуру за спеціальністю 161 Хімічні технології та інженерія. Вступне випробування [PDF] Додаткове випролування [PDF].

Програма вступного випробування для вступу в аспірантуру за спеціальністю 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка. Вступне випробування [PDF] Додаткове випролування [PDF].