Кафедра ЕтаТРП

Кафедра екології та технології рослинних полімерів


Спеціальність 101 "Екологія"

 • Освітньо-профісійна програма підготовки бакалаврів "Екологічна безпека" [завантажити]
 • Освітньо-профісійна програма підготовки магістрів "Екологічна безпека" [завантажити]
 • Освітньо-наукова програма підготовки магістрів ""Екологічна безпека" [завантажити]
 • Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії "Екологія" [завантажити]
 • Навчальний план підготовки бакалавів. Форма навчання денна [завантажити]; заочна [завантажити]
 • Навчальний план підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою. Форма навчання денна  [завантажити]
 • Навчальний план підготовки магістрів за освітньо-науковою програмою. Денна форма навчання  [завантажити]
 • Навчальний план підготовки докторів філософії. Форма навчання денна [завантажити]
 • Каталог вибіркових дисциплін програми підготовки бакалаврів [заватнажити]
 • Каталог вибіркових дисциплін програми підготовки магістрів [заватнажити]


Спеціальність 161 "Хімічні технології та інженерія"


  • Освітньо-профісійна програма підготовки бакалаврів "Промислова екологія та ресурсоефективні чисті технології" [завантажити]
  • Освітньо-профісійна програма підготовки магістрів "Промислова екологія та ресурсоефективні чисті технології" [завантажити]
  • Освітньо-наукова програма підготовки магістрів "Хімічні ресурсоефективні технології неорганічних та органічних речовин, матеріалів та покриттів" [завантажити]
  • Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії "Хімічні технології та інженерія" [завантажити]
  • Навчальний план підготовки бакалавів. Форма навчання денна  [завантажити]; заочна [завантажити]
  • Навчальний план підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою. Форма навчання денна [завантажити]; заочна [завантажити]
  • Навчальний план підготовки магістрів за освітньо-науковою програмою. Денна форма навчання  [завантажити]
  • Навчальний план підготовки докторів філософії. Форма навчання денна [завантажити]
  • Каталог вибіркових дисциплін програми підготовки бакалаврів [заватнажити]
  • Каталог вибіркових дисциплін програми підготовки магістрів [заватнажити]


 • Перейти на сайт кафедри [link]