Кафедра ХПСМ

Освітні програми [перейти]

Навчальні і робочі навчальні плани 2020 року [перейти]

Навчальні і робочі навчальні плани 2021 року [перейти]


Спеціальність 131 "Прикладна механіка"

  • Силабуси навчальних дисциплін програми підготовки бакалаврів [завантажити]
  • Силабуси навчальних дисциплін освітньо-професійної програми підготовки магістрів [завантажити]
   • Силабуси навчальних дисциплін освітньо-наукової програми підготовки магістрів [завантажити]
   • Каталог вибіркових дисциплін програми підготовки бакалаврів [заватнажити]
   • Каталог вибіркових дисциплін програми підготовик магістрів [заватнажити]


Спеціальність 133 "Галузеве машинобудування"

 • Силабуси навчальних дисциплін програми підготовки бакалаврів [завантажити]
 • Силабуси навчальних дисциплін освітньо-професійної програми підготовки магістрів [завантажити]
 • Силабуси навчальних дисциплін освітньо-наукової програми підготовки магістрів [завантажити]
 • Силабуси навчальних дисциплін програми підготовки докторів філософії [завантажти]
 • Каталог вибіркових дисциплін програми підготовки бакалаврів [заватнажити]
 • Каталог вибіркових дисциплін програми підготовик магістрів [заватнажити]
 • Каталог вибіркових дисциплін програми підготовик докторів філософії [заватнажити]