Кафедра ХПСМ

Кафедра хiмiчного, полiмерного і силікатного машинобудування


Спеціальність 131 "Прикладна механіка"

 • Освітньо-профісійна програма підготовки бакалаврів "Інжиніринг паковань та пакувального обладнання" [завантажити]
 • Освітньо-профісійна програма підготовки магістрів "Інжиніринг паковань та пакувального обладнання" [завантажити]
 • Освітньо-наукова програма підготовки магістрів "Прикладана механіка" [завантажити]
 • Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії "Прикладана механіка" [завантажити]
 • Навчальний план підготовки бакалавів. Форма навчання денна [завантажити]; заочна [завантажити]
 • Навчальний план підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою. Форма навчання денна  [завантажити]; заочна [завантажити]
 • Навчальний план підготовки магістрів за освітньо-науковою програмою. Денна форма навчання  [завантажити]
 • Навчальний план підготовки докторів філософії. Форма навчання денна [завантажити]
 • Каталог вибіркових дисциплін програми підготовки бакалаврів [заватнажити]
 • Каталог вибіркових дисциплін програми підготовки магістрів [заватнажити]


Спеціальність 133 "Галузеве машинобудування"


   • Освітньо-профісійна програма підготовки бакалаврів "Інжиніринг обладнання виробництва полімерних та будівельних матеріалів і виробів" [завантажити]
   • Освітньо-профісійна програма підготовки магістрів "Інжиніринг та комп'ютерно-інтегровані технології проектування інноваційного галузевого обладнання" [завантажити]
   • Освітньо-наукова програма підготовки магістрів "Інжиніринг та комп'ютерно-інтегровані технології проектування інноваційного галузевого обладнання" [завантажити]
   • Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії "Галузеве машинобудування" [завантажити]
   • Навчальний план підготовки бакалавів. Форма навчання денна  [завантажити]; заочна [завантажити]
   • Навчальний план підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою. Форма навчання денна [завантажити]
   • Навчальний план підготовки магістрів за освітньо-науковою програмою. Денна форма навчання  [завантажити]
   • Навчальний план підготовки докторів філософії. Форма навчання денна [завантажити]
   • Каталог вибіркових дисциплін програми підготовки бакалаврів [заватнажити]
   • Каталог вибіркових дисциплін програми підготовки магістрів [заватнажити]


 • Перейти на сайт кафедри [link]