Кафедра МАХНВ


Спеціальність 133 "Галузеве машинобудування"

  • Освітні програми [перейти]
  • Навчальні і робочі навчальні плани 2020, 2021 років [перейти]
  • Силабуси навчальних дисциплін програми підготовки бакалаврів [завантажити]
  • Силабуси навчальних дисциплін програми підготовки магістрів [завантажити]
  • Силабуси навчальних дисциплін програми підготовки докторів філософії [завантажти]
  • Каталог вибіркових дисциплін програми підготовки бакалаврів [заватнажити]
  • Каталог вибіркових дисциплін програми підготовик магістрів [заватнажити]
  • Каталог вибіркових дисциплін програми підготовик докторів філософії [заватнажити]