Кафедра МАХНВ

Кафедра машин і апаратiв хiмiчних та нафтопереробних виробництв


Спеціальність 133 "Галузеве машинобудування"


  • Освітньо-профісійна програма підготовки бакалаврів "Комп'ютерно-інтегровані технології проектування обладнання хімічної інженерії" [завантажити]
  • Освітньо-профісійна програма підготовки магістрів "Інжиніринг та комп'ютерно-інтегровані технології проектування інноваційного галузевого обладнання" [завантажити]
  • Освітньо-наукова програма підготовки магістрів "Інжиніринг та комп'ютерно-інтегровані технології проектування інноваційного галузевого обладнання" [завантажити]
  • Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії "Галузеве машинобудування" [завантажити]
  • Навчальний план підготовки бакалавів. Форма навчання денна  [завантажити]
  • Навчальний план підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою. Форма навчання денна [завантажити]
  • Навчальний план підготовки магістрів за освітньо-науковою програмою. Денна форма навчання  [завантажити]
  • Навчальний план підготовки докторів філософії. Форма навчання денна [завантажити]
  • Каталог вибіркових дисциплін програми підготовки бакалаврів [заватнажити]
  • Каталог вибіркових дисциплін програми підготовки магістрів [заватнажити]


 • Перейти на сайт кафедри [link]