Наукові конференції

Міжнародна наукова конференція
"Екологія. Людина. Суспільство"

Міжнародна науково-практична конференція
"Комп’ютерне моделювання і керування в техніці та технологіях"

Міжнародна науково-практична конференція
"Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології"

Міжнародна конференція студентів, аспірантів і молодих вчених
Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання

Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених
Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів

Всеукраїнська студентська конференція
"Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки"