Спеціалізовані вчені ради

На інжнерно-хімічному факультеті діють спеціалізовані вчені ради з захисту кандидатських та докторських дисертацій  

Д 26.002.04: за спеціальністю: 05.13.07 - Автоматизація процесів керування;

Голова – Жученко Анатолій Іванович
Заспник голови – Бідюк Петро Іванович
Вчений секретар – Ковалюк Дмитро Олександрович


Д 26.002.05: за спеціальностями:  05.05.13 - Машини та апарати хімічних виробництв;
                                                               05.17.08 - Процеси та обладнання хімічної технології;
                                                               21.06.01 - Екологічна безпека;

Голова – Панов Євген Миколайович
Заспник голови – Гомеля Микола Дмитрович
Вчений секретар – Іваненко Олена Іванівна